Gästbrygga               240:- / dygn vid boj eller ankare
Gästbrygga               380:- / dygn långsida

Ställplats                   200:-/ dygn
Eluttag                      Ingår

Lånebil                      150:- (inom Ekerö) inklusive drivmedel