Gästbrygga               220:- / dygn vid boj eller ankare
Gästbrygga               380:- / dygn långsida

Gästbrygga               580:-/Dygn och båt Vid större sällskap (abonerad brygga)

Ställplats                   180:-/ dygn
Eluttag                        Ingår

Lånebil                      150:- (inom Ekerö) inklusive drivmedel