Mastlyft / Smartsling

Lyft masten ovanför spridare utan att skada mast eller anndra tillbehör på masten.

Vid på mastning:

Montera Smartsling ovanför spridarna och trä en tamp igenom dom två mindre öglor och kroken från mastkran i den stora öglan.
Fäst sedan tamparna nere vid mastfot i t ex winch eller bominfästning.

När masten ä rmonterad och fixerad lossa tampen och dra ut den genom Smartsling så att den lossnar från masten.

Vid av mastning:

Släng en tamp över den ena spridaren och sedan tillbaka över den andra, nu har vi två tampar som hänger ner så montera Smartsling på dessa och sedan kroken från mastkranen i den stora öglan.

Håll nu i tamparna och veva upp kroken med mastkran till den höjd ovaför spridarna du vill få Smartsling och fäst tamparna i winch eller bominfästning.

Kontakta oss om något verkar oklart.